Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/9)

Ekonomi Bakanlığından:20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/1/2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturması kapsamında yerli üreticiler tarafından yapılan damping önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Soruşturma

MADDE 3 – (1) Yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile HABAŞ tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Japonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyeti ve Ukrayna menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik” için 28/1/2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) ile damping soruşturması başlatılmıştır.

(2) Soruşturma kapsamında yapılan ön belirlemeler neticesinde, 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/37) vasıtasıyla, Slovak Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürün ithalatında 6 ay süreyle geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.Karar

MADDE 4 – (1) Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üreticiler tarafından yapılan damping önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde başvuru sahibi firmalarca geri çekilmesi nedeniyle 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun Ek Madde 1 hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir.

Geçici önlemlerin geri ödenmesi

MADDE 5 – (1) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/37) ile yürürlüğe konulan geçici önlem kapsamında alınmış olan teminatlar iade edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 


Sıra No 76   Sıra No 77   Sıra No 78   Sıra No 79   Sıra No 80

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları