Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

T.C.

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Sayı     :70906023-555.02

Konu   :Bandrol Talebi Hk.

 

 

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

 

 

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nun 3. maddesinde; "Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir." denilmektedir.

3093 sayılı Kanunun 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunla değişik 5/b maddesinde bandrol ücretlerinin (bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan hariç) Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır Konuyla ilgili olarak 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış ve eki listede 3093 sayılı Kanunun 4/d maddesinin verdiği yetkiye istinaden bandrol ücreti oranlan ile bandrole tabi cihazlar belirlenmiş, 2017/10628 ve 2018/11461 sayılı BKK ile söz konusu liste değiştirilmiştir

Söz konusu Kanunun 6'ncı maddesi ile bandrolsüz cihaz satılması durumunda bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı kadar idari para cezası öngörülmüştür. Konuyla ilgili 6'ncı maddede "Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idari para cezası verilir." hükmüne yer verilmiştir

Anılan Kanun uyarınca alınması zorunlu olan bandrollerin cihaza yapıştırılması ve cihazların bandrollü bir şekilde satılması yasal zorunluluktur. Bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olması fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Cihazların satışa konu olmaması, işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da bandrol alınması zorunludur.

Kurumumuzca yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için Kurumumuzdan bandrol almadıktan tespit edilmiştir.

Meslek mensuplarınızın işlemlerine aracılık ettiği mükelleflerin idari yaptırıma maruz kalmamaları ve yasaların tam olarak uygulanması adına gerekli bilgilendirmenin yapılmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

İzzet CAN

Daire Başkanı


Sıra No 2230   Sıra No 2232   Sıra No 2233   Sıra No 2234   Sıra No 2235

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları