Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/29)

Ticaret Bakanlığından: 08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Karar Ekinin 8 inci bölümünde yer alan sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek-1’deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Protokol

MADDE 2 – (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

8. Basınçlı Kaplar

- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

- Aerosol Kaplar Yönetmeliği

 

 

 

- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Koordinatör Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Katkıda Bulunacak Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

Koordinatör Kurum: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

Katkıda Bulunacak Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 


Sıra No 2395   Sıra No 2396   Sıra No 2397   Sıra No 2398   Sıra No 2399

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları