Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

11/2/2020 TARİHLİ VE 2104 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Karar Sayısı: 2104

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı R.G.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ödenecek ikramiyelere esas teşkil etmek üzere uygulanacak birim miktarı ve sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Birim miktarın tespitinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.

 

Türü

Birim Miktarı

Sahipli Yakalamalarda Sabit Rakam

Sahipsiz Yakalamalarda Sabit Rakam

1)

Eroin

1 kg

60.000

12.000

2)

Kokain

1 kg

60.000

12.000

3)

Baz morfin

1 kg

36.000

7.200

4)

Esrar

1 kg

15.000

3.000

5)

Afyon

1 kg

5.000

1.000

6)

Khat

1 kg

15.000

3.000

7)

12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler

1 kg

120.000

24.000

8)

Kenevir bitkisi

10 m2

150

30

9)

2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış yukarıda belirtilmeyen diğer maddeler

1 kg

5.000

1.000

MADDE 2- (1) 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek ikramiyelere esas olmak üzere uygulanacak birim miktar üst sınırları ve sabit rakam aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Türü

Birim Miktar Üst Sınırı

Sabit Rakam

1)

Eroin

8kg

500.000

2)

Kokain

8kg

3)

Baz morfin

14 kg

4)

Esrar

32 kg

5)

Afyon

96 kg

6)

Kenevir Bitkisi

32.000 m2

7)

2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler

4 kg

8)

2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetikler

Üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar

9)

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran her türlü sentetikler

Üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar

(2)  Birinci fıkra uyarınca birim miktar üst sınırının tespitinde, 8 inci ve 9 uncu sıralar hariç yakalanan maddenin saf haldeki miktarı esas alınır. Birim miktar üst sınırını aşan yakalamalarda 1 inci madde hükümleri uygulanır.

(3)  Bu maddeye göre ikramiye ödenenlere 1 inci maddeye göre ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 3- (1) 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin bireysel suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek ikramiyelere esas olmak üzere uygulanacak birim miktar üst sınırları ile sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Türü

Birim Miktar Üst Sınırı

Sabit Rakam

1)

Eroin

50 gram

2.400

2)

Kokain

50 gram

3)

Esrar

200 gram

4)

Afyon

600 gram

5)

2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış sentetikler

25 gram

6)

2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetikler

Üst sınır belirlemeksizin tüm miktarlar

1.600

7)

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran her türlü sentetikler

Üst sınır belirlemeksizin tüm miktarlar

(2) Birinci fıkra uyarınca birim miktar üst sınırının tespitinde, 6 ncı ve 7 nci sıralar hariç yakalanan maddenin saf haldeki miktarı esas alınır. Birim miktar üst sınırını aşan yakalamalarda 1 inci madde hükümleri uygulanır.

(3)  Bu maddeye göre ikramiye ödenenlere 1 inci maddeye göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve geçiş hükmü

MADDE 4- (1) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin 30/6/2014 tarihli ve 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden önceki yakalamalara ilişkin ikramiye ödemeleri, 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1)   Sayıştay`ın görüşü alınan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı ile Ticaret Bakanı birlikte yürütür.


Sıra No 2576   Sıra No 2577   Sıra No 2578   Sıra No 2579   Sıra No 2580

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları