Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-163.08

Konu   :Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç

 Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

 

25.03.2020 / 53484125

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İLGİ   :27.05.2019 tarih ve 44730247 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi ile ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın ithalatında Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranmayacağı düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin olarak, BİLGE sisteminde beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgiler girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenebilmektedir. Konuya ilişkin ilgide kayıtlı yazımızla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine bilgi verilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinden önce BİLGE sistemine yapılması planlanan ithalat işlemlerine ilişkin bilgilerin girildiği, BİLGE sisteminin beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin ibrazını talep etmediği halde muayene memurlarınca rutin olarak menşe şahadetnamesinin ibrazının istendiği anlaşılmaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinin uygulamasına ilişkin risk analizi sonuçları BİLGE sistemi aracılığıyla yükümlülere bildirildiğinden dolayı BİLGE Sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin talep edilmeyen durumlar için eşyaya ilişkin başkaca bir tereddütün bulunmaması halinde söz konusu eşya için menşe şahadetnamesinin talep edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


Sıra No 2661   Sıra No 2662   Sıra No 2663   Sıra No 2665   Sıra No 2666

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları